BRAND STRATEGY

Klinac iz siromašne porodice u nepoznatom srpskom gradu na kraju je postao šef strategije brenda u jednom od Google-ovih ekskluzivnih kreativnih timova u Londonu. Kako?

• Lično brendiranje je najmanje o „povećanju sebe“.

• Nikako i nikakva manipulacija i makijavelizam.

• Da biste postali brend, prvo morate da znate šta je brend.

• Kakvu ulogu brend ima u životima ljudi?

• Da bi talenat od robe prešao u brend, on mora da stvori vezu sa okruženjem.

• Da bismo postali brend, moramo da počnemo sa drugima… tek tada ćemo znati koji brend im je potreban i kako da ga isporuče.#personaldevelopment #personalbranding

#lični razvoj